Praktik / studerende

Er du i gang med din pædagoguddannelse og leder efter en praktikplads, der tilbyder en faglig tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske? Så er Langholt måske lige noget for dig!

Hos Langholt tror vi på, at den rette støtte og omsorg kan gøre en stor forskel for mennesker, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen. Vi er en virksomhed med fokus på at skabe en tryg og støttende ramme, der kan skabe muligheder og succeser for alle vores beboere.

Søger du en praktikplads med en anerkendende tilgang og høj grad af medindflydelse, kan Langholt måske være noget for dig. Læs videre her på siden og få mere information om, hvordan du kan komme i gang med et praktikforløb hos os.

— Natashja, Pædagog hos Langholt

— Natashja, Pædagog hos Langholt

“Det bedste ved Langholt er at vi rummer mangfoldighed, vi udvikler, sparre og drager nytte af hinandens kompetencer som kan tilgodese vores borgere og deres udvikling!
Vi har en fantastisk borgergruppe – en skøn arbejdsplads med masser af muligheder både for at udvikle os personligt men også fagligt. “

  Rammerne for praktikforløb tager udgangspunkt i følgende fokusområder:

  • Fokus på faglig tilgang og metoder i det pædagogiske arbejde.
  • Relationsarbejde som fundament for det pædagogiske arbejde.
  • Sansemetodisk tilgang med TEACCH-principperne og KRAP til konflikthåndtering og inklusion.
  • Resultatorienteret arbejde med beboerens individuelle mål og selvstændighed.
  • Prioritering af beskæftigelse og sundhed med en sundhedspolitik efter de 8 kostråd.
  Download materiale ift. praktikforløb

  Faglig tilgang og beskrivelse af metoder

  I vores pædagogiske arbejde bruger vi en bred vifte af metodiske tilgange for at imødekomme det enkelte menneske ud fra de kompetencer og behov der er tilstede
  Metodeudviklingen stopper aldrig, da det er en dynamisk proces at finde de rette metoder til det enkelte menneske.

  Langholt har igennem årene opbygget en særlig struktur og kultur som vi bruger metodisk til at udvikle vores beboere.

  Vi er opmærksomme på at beboerne i mange tilfælde kommer fra vidt forskellige kår og dermed har meget forskellige syn på sociale spilleregler. Det er som regel en stor udfordring for dem at indrette sig under fælles regler, og vi arbejder derfor målrettet for at følge samfundets normer og dyrker samtidig også gerne gode gamle dyder og traditioner, fx i forbindelse med spisetræning eller almen dannelse og opførsel.

  Det giver succesrige resultater og er med til at sprede ringe i vandet; en positiv udvikling som også beboernes familie får glæde af.
  Vi arbejder målrettet efter metoder ud fra VISO rådgivning på vores beboere.

   

  Relationsarbejde

  Relationsarbejdet kan betegnes som fundamentet for det pædagogiske arbejde.
  Vores udgangspunkt er at få opbygget nære anerkendende relationer til borgerne.
  Vi er af den opfattelse at disse nære anerkendende relationer udgør den ”sikre base” som er en forudsætning for beboerens – videre udvikling.

  Den ”sikre base” skal her forstås som en nær relation, hvor pædagogen stiller sig til rådighed, og er parat til at reagere, opmuntre, motivere og trøste. På denne måde kan man skabe en tryg platform, hvorfra beboerne kan generere modet og lysten til at træffe egne beslutninger, handle selvstændigt, og tage ansvar for eget liv.

  Hermed udvikler beboerne nye færdigheder og bliver mere selvhjulpne og selvbestemmende, hvilket øger deres selvværd og selvtillid.

  Vi ser desuden den nære relation, som et vigtigt redskab i forhold til beboernes identitetsdannelse, idet mennesket skaber og udvikler sin selvopfattelse og identitet i et konstant samspil med sine omgivelser.

  Det spejler sig i vores medmennesker, og vi får herigennem tilbagemeldinger på vores ytringer og adfærd.

  Disse tilbagemeldinger bruges blandt andet til at reflektere over egne handlinger og dermed danne et selvbillede.

   

  Sansestimulering

  Vi arbejder Sansemetodisk og bruger sanseprofiler til de fleste af vores beboer, disse er udarbejdet I samarbejde med Ergoterapeut Hanne Holmer.

  Vi er inspireret af TEACCH-principperne med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder at hverdagen er bygget op med en fast struktur. Beboerne har individuelle redskaber til at visualiserer deres hverdag og ugeplan. Fælles kører vi efter årshjul som alle beboer har medindflydelse på.

  Derudover har vi focus på konflikthåndtering, inklusion og at alle bliver mødt med en anerkende tilgang, KRAP.

  Personale arbejder ud fra refleksion-i-handling, som beskrevet af Donald A. Schön. Dette bruges til vores interne step 1 2 3, som er en metode til små udviklingsprojekter.

   

  Resultatorienteret arbejde

  Der arbejdes resultatorienteret og beboerens mål sættes sammen med personalet. Målene udarbejdes ud fra arbejdsprocesser, færdigheder og sikkerhed, beboerne vælger også ansvarsområde som de ønsker at dygtiggøre sig i.

  Alle mål evalueres 2 gange årligt. Hvor beboer og personale laver en score ud fra tal eller smiley alt efter forståelsesramme. Denne ramme er den samme som resultatdokumentationen for §107 dette giver genkendelighed for beboerne.
  Beboerne er med til at stille deres mål, hoved mål er sat af sagsbehandler i §141 planen. Og ud fra denne sætter personalet del mål og herefter er beboeren med til at sætte handleplansmål.

  Vi vægter højt at beboerne får så stor selvstændighed som muligt, og heri er der ofte en løsrivelses fase fra forældrene, fra at være barn til voksen. Vi tilstræber at alle har en eller flere aktiviteter med medbeboere eller andre i løbet af ugen, dette for at styrke dem i deres sociale kompetencer.

   

  Beskæftigelse og motion

  Langholt har egen beskæftigelse. Beskæftigelsen i Langholt er højt prioriteret, da denne medvirker til udvikling, succesopleveler, motivation for en indholdsrig dag og noget meningsfuldt at stå op til og som videre bibringer beboerne muligheder og færdigheder som de ikke var klar over eksisterede hos dem, flere beboere påføre sig positive identiteter som en sejer, at de er noget, kan noget og benytter succeserne til andre udviklingsfaser og erkendelser i deres liv.

  Langholt beskæftigelse giver kontinuitet, forudsigelighed og struktur for beboeren, da denne har gennemgående personale i alle døgnets timer. Dette gør det lettere for beboeren at arbejde på tværs af bo og beskæftigelses tilbud, med mål, konflikter mm.
  Vi har i Langholt en sundhedspolitik som efterlever de 8 kostråd.

  Vi har fokus på motion i dagligdagen og vi vejleder beboer i indtag af sødesager. hvis det er problematisk. I personalegruppen er vi meget opmærksomme på, at vi ikke ubevidst pådrager beboerne ekstra sødesager, f.eks. hverdagskage, boller, egne ønsker om slik/ chips m.m.

  — Mette, Pædagog hos Langholt

  — Mette, Pædagog hos Langholt

  “Opholdsstedet Langholt er et opholdssted, hvor der arbejdes med en ILDHU for det vi laver, med beboerens udvikling i fokus. VI arbejder med en OMHU og høj faglighed for at sikre beboerens trivsel og medbestemmelse i eget liv. Vi arbejder ud fra at det skal give MENING for beboeren og derved skabe et fællesskab og tryghed.”

   Kontakt os her

   Eller brug vores kontaktformular