Samarbejde med pårørende

Overordnet indsats

Langholt prioriterer en positiv og bæredygtig kontakt mellem beboer og pårørende.

Beskrivelse af indsatsen

Langholt har en lang tradition for, at arbejde tæt sammen med pårørende. Igennem årene er der høstet mange gode erfaringer i forhold til, hvad der får samarbejdet til at fungere.

Samarbejdet med pårørende prioriteres højt på Langholt, da erfaringen viser, at et godt
pårørendesamarbejde styrker relationen mellem beboeren og pårørende.

Langholt prioriterer, at støtte med ledsagende personalet for at styrke forholdet mellem
pårørende og beboer. F.eks. ved familiesammenkomster, konfliktmægling, i forbindelse
med samarbejdsaftaler, ringeaftaler m.m.

Langholt er særlig opmærksom på, at beboeren er fyldt 18 år og derfor er myndig til at
træffe beslutninger om eget liv. Langholt er bevidste om pårørendes behov for, at være
inddraget og orienteret. Det sker via en åben og respektfuld dialog, med forståelse for
hinandens roller og synspunkter. Det gode samarbejde inddrager pårørendes erfaringer,
viden og ressourcer til glæde og gavn for beboeren og Langholt.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Langholt tilbyder kørsel til og fra pårørende hver 14. dag i weekender og helligdage, der
udarbejdes årskalender med planlagte besøg hos familien, telefonaftaler, arrangementer
(fødselsdage, jubilæum osv.), gaveindkøb m.m.

Formål (pædagogisk/teoretisk og sammenholdt med værdierne)

Formålet med indsatsen er, at kontakten til de pårørende skaber forudsætning for, at beboeren kan opleve det tilhørsforhold, som skaber tryghed, trivsel, identitet og udvikling.

Personalets opgave

Personalet skal overholde tavshedspligten i forbindelse med pårørendekontakt.

Personalet er støttende og bindeled i kontakten til pårørende med, at koordinere besøg, problematikker m.m.

Personalet er støttende og ledsagende i det omfang der er et behov.

I forbindelse med besøg og overlevering hos pårørende, er personalet særligt opmærksom på overdragelse af informationer og viden, som videregives for at optimere samværet.

Personalet vejleder og støtter i telefonsamtaler og ringeaftaler.