Samtaler

Overordnet indsats

Langholt støtter og tilbyder individuel samtale med fokus på indflydelse og medindflydelse.

Beskrivelse af indsatsen

Langholt tilbyder ugentlige samtale med den enkelte beboer.

Langholt skaber et samtalerum med fokus på forhold som styrker samtaleren.

Langholt udarbejder i samarbejde med beboer indhold, aftaler og dagsorden for samtalen.

Samtalerne bliver dokumenteret ved referat og referat bliver gennemlæst og godkendt af beboer inden samtalen er slut.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Samtalerne kan foregå i mødelokale, beboerværelse, gåtur osv.

Formål (pædagogisk/teoretisk og sammenholdt med værdierne)

Formålet er, at give beboeren indflydelse og medbestemmelse på eget liv.

Formålet er, at skabe forudsætninger for et miljø, hvor man kan italesætte frustrationer, bekymringer og ikke mindst drømme og ønsker til fremtiden.

Formålet er, at styrke den enkelte beboers selvtillid, selvværd og identitet.

Formålet er, at bevidstgøre og styrke evnen til at håndtere egne problematikker.

Personalets opgave

Personaler på Langholt danner de fysiske rammer, så de tilgodeser den enkelte beboere, og at der helst ingen forstyrrelser vil være igennem samtalen.

Personalet skaber nærvær i samtalen ved, at kunne evne beboerens problemstillinger, drømme og ønsker. Det er vigtigt, at personalet er rummende og anerkender beboeren ved, at være lyttende, interesseret og imødekommende overfor beboeren og, at personalet kan holde fokus og få samtalens punkter afsluttet, så beboeren har tilkendegivet indholdet.

Personalet skal være tålmodig og kunne acceptere lange tænkepauser fra beboeren og ikke dømme svar.

Personalet bevarer overblikket og målet for samtalen.

Personalet er motiverende og videregiver troen på, at målet er inden for rækkevide.

Personalet skal akkumulere og tildele ressourcer og kunne levere holdbare løsninger som kan være kortsigtede eller langsigtede. Personalet dokumenterer og udarbejder referat.

Personalet er opmærksomt på tavshedspligt.

Personalet skal registrere om beboeren gør brug af ugentlige samtaler.

Personalet skal registrere om beboeren har forberedt sig til mødet.