Dagsbeskæftigelse / Særligt
tilrettelagt uddannelse (STU)

Langholt tilbyder beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens § 103.

Beskæftigelsens hovedmål er, at give den enkelte beboer et meningsfyldt arbejdsliv, hvor man får mulighed for, at skabe egen arbejdsidentitet. I beskæftigelsen bestræbes der på,
at skabe et identisk og realistisk arbejdsmiljø.

Beskæftigelsen består af en større værkstedsbygning på landet, der rummer et autoværksted med lift, bygning med køkken og
spise faciliteter samt større grønne arealer.

Der arbejdes blandt andet med fagområder som park og skov, bygge og anlæg samt autoværksted.

— Jørgen, beboere på Langholt

— Jørgen, beboere på Langholt

“Jeg synes, det er et fint sted. Personalet passer på os og kender os godt. Jeg har købt min egen spillemaskine. Den sparede jeg sammen til. Det er med Hugo. Den er jeg glad for. Personalet hjalp mig med at spare sammen. Næste gang skal jeg have en computer.”

  Rammerne for dagsbeskæftigelsen tager
  udgangspunkt i følgende fokusområder:

  • Beskæftigelsen danner rammen for et arbejdsmiljø, hvor den enkelte beboer får mulighed for, at stifte bekendtskab med forskellige former for håndværksmæssige områder og forløb.
  • Opgaverne i beskæftigelsen tilpasses beboerens viden, kompetencer og funktionsniveau.
  • Beskæftigelsen skaber forudsætninger for, at styrke den enkelte beboers samarbejdsevne.
  • Beskæftigelsen udfører kundeopgaver hos private.
  • Når der udføres en opgave er processen i centrum, for at sikre den optimale udvikling af beboerens kompetencer.

  Er du i STU på Langholt vil du opleve:

  At gå på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge handicap eller særlig udfordringer. Med fokus på den enkeltes læring i et trygt læringsmiljø, sammen med Langholts beskæftigelse.

  Den unge får en særlig STU plan hvor der arbejdes med individuelle mål inden for
  – Personlige mål
  – Faglige mål
  – Sociale mål
  og der tilbydes relevante praktikker for at afdække interesser yderligere hos den enkelte.

  Den unge har et uddannelsesforløb på 3 år, og har igennem de 3 år opfølgning af STU vejleder hvor målene gennemgås og rettes til.
  Midtvejs i 3. år bliver det vurderet hvad den unge skal fremadrettet, dette sker i samarbejde med sagsbehandler.

  Vores STU tilbud har særlig fokus på vores indsatser i vores resultatdokumentation. Vi arbejder med praksislæring og underviser den unge i tilpassede doser ud fra den enkeltes behov, i vores forskellige værksteder.

  Kontakt os her

  Eller brug vores kontaktformular