Aktiviteter

Overordnet indsats

Langholt tilbyder individuelle og fælles aktivitetstilbud.

Beskrivelse af indsatsen

Langholt vægter sociale fællesskaber, da det styrker tilhørsforholdet mellem bolig, personale og beboeren. Den enkelte beboer får via aktiviteterne styrket deres færdigheder i, hvordan man begår sig i det sociale og offentlige rum.

Langholts aktiviteter indeholder flere elementer, heriblandt beboernes egne ønsker og pædagogiske formål. Aktiviteterne favner bredt. Beboerens individuelle behov og interesser tilgodeses, så den enkelte får medindflydelse og ejerskab af de ønskede aktiviteter.

Langholt anvender blandt andet aktiviteterne til pædagogisk dannelse af den enkelte. Beboeren får en erfaringsdannelse, der skaber grundlag for fremtidig udvikling af horisont og sociale kompetencer.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Udflugter, landskamp, gåture, strandture, biografen, grillaftener, boldspil, sport, fritidsaktiviteter, klub, friluftsliv, shoppingture, bræt og kortspil, elektronik, tv, film, musik m.m.

Formål (pædagogisk/teoretisk og sammenholdt med værdierne)

At tilbyde aktiviteter til den enkelte, som kan udvikle beboerens sociale, fysiske og kognitive færdigheder.

At styrke fællesskabet og beboerens sociale kompetencer.

At inddrage beboeren og tilgodese retten til medbestemmelse.

Personalets opgave

Det er personalets opgave at være åben overfor beboerens ønsker til aktiviteter og inddrage den enkelte i en beslutningsproces.
Ud fra personalets kendskab til den enkelte beboer, skal medarbejderne have en realistisk tilgang til, hvad der er muligt og ikke er muligt i forhold til beboerens behov, funktionsniveau og økonomi.
Vejlede og forberede den enkelte beboer før, i og efter aktiviteten via støttende og motiverende samtaler.
Personalet tilføjer de ressourcer der kræves af aktiviteten og er aktivt deltagende, hvis dette vurderes til beboerens bedste.
Der afholdes ugentligt weekendmøde for weekendens aktiviteter, og et større månedligt møde, hvor alle beboere kan komme med forslag og ønsker til aktiviteter, mad samt udtrykke hvordan det går i dagligdagen og aftaler.
Personalet videns deler med hinanden for at optimerer kendskabet til den enkelte beboer i forhold til fremtidige aktiviteter.