Østervang

For voksne beboere

Generelt om afdelingen

Østervang er vores botilbud for børn og unge med plads til 7 beboere. Her har vi særlig fokus på en dagligdag med skole, uddannelse, fritidsinteresser og personlig udvikling, med struktur, forudsigelighed og genkendelighed som indsats.

Her er fokus på dannelsesproces og omsorg, med værktøjer til øget selvstændighed og klargøring til voksenlivet.

Botræning er en stor del af hverdagen, med fokus på madlavning, rengøring, personlig hygiejne, social træning og økonomi.

Ud over de faste rammer, er der god plads til leg og sjove aktiviteter.

— Olsen, beboer på Langholt

— Olsen, beboer på Langholt

“Det er godt at bo sammen med andre og vi snakker pænt til hianden. Vi laver ting sammen. Jeg er blevet god til at gå på arbejde, jeg kan godt lide at være på rengøringsholdet!! ”

  For os handler det om

  ILDHU

  Ildhu

  Vi brænder for det, vi laver. Vi er helt tossede med det, vi gør. Med at lære, undre os. Kigge på vores dagligdag og spørge os selv, hvordan gør vi det her bedre?

  OMHU

  Omhu

  Vi gør vores arbejde ordenligt. Vi dokumenterer vores hverdag. Følger og opnår de satte mål.

  MENING

  Mening

  Vi opstiller mål for vores beboere, som de kan vokse af. Og vi tilrettelægger vores arbejde så det giver mening at være på Langholt hver dag.

  Hvordan er hverdagen?

  Skole og uddannelse fylder meget af hverdagen for beboerne på Østervang. De fleste skoletilbud foregår uden for Langholts rammer, og beboerne oplever derfor en genkendelig hverdag.

  Ud over eksternt skoletilbud har vi også beboere der går i vores interne STU tilbud i huset. Tilbuddet har stor fokus på aktivitetsskabende opgaver / læring i hverdagen.

  Østervang ligger i nærheden af strand og vand, hvor beboerne kan opleve naturen på tæt hold.

  Ambitionen med Østervang er at skabe unikke oplevelser og muligheder for beboerne, der fremmer deres personlige udvikling og skaber livsglæde.

  Familie / pårørende

  Pårørende er en stor indsats på Østervang. Vi fokuserer på at skabe positive familierelationer både for beboeren men også for de pårørende.

  Besøg og fællesaktiviteter med henblik på at styrke familiebånd er i fokus, hvor den unge er med til at planlægge og udføre besøget.

  Det kan f.eks. være, at den unge har bagt kage til besøget, som de ser frem til at præsentere og dele med familien.

  Derudover arbejder vi på at give beboerne værktøjer og ressourcer til selv at besøge deres familier, hvilket skaber gode relationer og øger beboerens selvstændighedsniveau.

  Ture og gode oplevelser

  Vi tilbyder gode, sjove og sunde oplevelser sammen eller i mindre grupper.

  Eksempelvis drejer det sig om ture ud af huset, rejser i Danmark og udlandet, ture til dyrepark, biograf, idrætsaktiviteter og mange andre oplevelser.

  Samtidig har vi masser af lokale aktiviteter, som skaber livsglæde for vores beboere. I området har vi f.eks beboere der går til håndbold og fodbold, og sammen tager vi ture i svømmehallen, besøger det lokale kulturhus, går i fitness, tager på udstilling, går i cirkus og til banko.

  Vi forsøger at skabe fritidsinteresser ud fra den enkeltes behov, med fokus på det sociale og fællesskabets interesse.

  Beskæftigelse / arbejde

  Beskæftigelsens hovedmål er at give den enkelte beboer et meningsfyldt arbejdsliv, hvor han får mulighed for at skabe sin egen arbejdsidentitet. STU forløb tilpasses den enkelte i samarbejde med UU-vejleder.

  Når vi udfører en opgave, giver vi det den tid, det tager, da det er processen og udvikling af borgerens kompetencer, der er vigtigst. Kvaliteten er altid i top, og vi afleverer aldrig et halvfærdigt produkt.

  Beboerne får fuld støtte og vejledning fra personalet. Der er aldrig nogen, der kommer hjem fra en arbejdsdag med uløste konflikter.

  — Jørgen, beboere på Langholt

  — Jørgen, beboere på Langholt

  “Jeg synes, det er et fint sted. Personalet passer på os og kender os godt. Jeg har købt min egen spillemaskine. Den sparede jeg sammen til. Det er med Hugo. Den er jeg glad for. Personalet hjalp mig med at spare sammen. Næste gang skal jeg have en computer.”

   Kontakt os her

   Eller brug vores kontaktformular