Om Langholt

Vi går op i gode oplevelser

Langholt er et tilbud inden for §66, §103, §107, §108, & STU. Dvs. vi er et sted, hvor vores borgere både arbejder og bor. Vi kan derfor arbejde med borgerens udviklingspotentialer i en sammenhængende indsats både på jobbet, i hjemmet, i weekender og på ferier. Det betyder, at vi i meget høj grad når vores mål og hele tiden kan sætte nye.

Beskæftigelsens hovedmål er at give den enkelte beboer et meningsfyldt arbejdsliv, hvor han får mulighed for at skabe sin egen arbejdsidentitet. STU forløb tilpasses den enkelte i samarbejde med UU-vejleder.

Når vi udfører en opgave, giver vi det den tid, det tager, da det er processen og udvikling af borgerens kompetencer, der er vigtigst. Kvaliteten er altid i top, og vi afleverer aldrig et halvfærdigt produkt.

ILDHU

Ildhu

Vi fandt frem til, at vi er et sted, hvor vi brænder for det, vi laver. Nogle af os er pædagoger, andre håndværkere, andre igen har flere akademiske titler eller er ved at få det. Alle er en del af noget, der er større. Det er fælles­skabet omkring at skabe “det større”, der giver den enkelte en uundværlig plads. Som brikken i et puslespil. Vi er med andre ord helt tossede med det, vi gør. Med at lære. Undre os. Kigge på vores dagligdag og spørge os selv, hvordan gør vi det her bedre? Det har vi valgt at kalde ILDHU.

OMHU

Omhu
Vi fandt også ud af, at dem, der har kendt os i mange år, ved, at vi gør vores arbejde ordentligt. Vi dokumenterer vores hverdag. Vi følger op på de mål, vi har sat. Nogle af vores beboere har boet hos os det meste af deres liv. Og vi kan se, at vi stadig kan flytte på deres evner til at skabe et godt liv for sig selv. Derfor bliver vi ved. Og sker det, at en af “vores” skal videre til et nyt sted, lægger vi et stort arbejde i at lave en professionel overlevering, som skaber de bedste forudsætninger for “vores” mand i hans nye hjem. Det kalder vi OMHU.

MENING

Mening

Det er klart, at vi ikke kunne lægge den energi i vores arbejde, hvis vi ikke kunne se, at det giver MENING.

Så vi sørger for, at alt, hvad vi gør, er meningsfuldt. Vi udfører opgaver for kunder, som de bliver glade for. Vi opstiller mål for vores beboere, som de kan vokse af. Og vi tilrettelægger vores eget arbejde, så det giver mening at møde ind hver eneste dag.

 

Langholt har eksisteret i mange år. Længe før os. Det er lavet af ILDU, OMHU og MENING. Som var her, længe før vi vidste, hvad det hed.

Vi fokuserer på selvstændighed

Vores mål er at selvstændiggøre vores borgere og give dem færdigheder, som udvikler personlig ansvarsfølelse, selvtillid og kompetencer.

Vi bruger en bred vifte af metodiske tilgange for at imødekomme det enkelte menneske ud fra hans kompetencer og behov. Vores udgangspunkt er opbygge en nær og anerkendende relation til borgeren.

Vi arbejder med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder, at hverdagen for vores borgere er bygget op med en fast struktur.

Vi arbejder målrettet og med resultatdokumentation efter borgerens handleplan. Disse bliver evalueret og vurderet to gange årligt.

Da vores borgere ofte bliver hos os igennem mange år, lærer vi hinanden godt at kende og udvikler pædagogiske metoder, som er finjusteret til den enkelte borger. Hvis en borger skal videre til et nyt sted, er det med en grundig dokumentation, så han får den bedst mulige start et nyt sted.

Det er vigtigt for os at rammerne er hjemlige og giver mulighed for udvikling. Metodeudviklingen stopper aldrig, da det er en dynamisk proces at finde de rette metoder til det enkelte menneske.

Fokus på udvikling

Langholt har igennem årene opbygget en særlig struktur og kultur, som vi bruger metodisk til at udvikle vores beboere.

Vi tager højde for at borgerne kommer fra vidt forskellige kår og dermed har meget forskelligt syn på sociale spilleregler.

Det er som regel en stor udfordring for vores borgere at indrette sig under fælles regler, og vi arbejder derfor målrettet for at følge samfundets normer inden for almen dannelse og opførsel.

Det giver gode resultater og er med til at sprede ringe i vandet; en positiv udvikling som også beboernes familie får glæde af ligesom vi har opbygget et godt omdømme i samfundet generelt gennem mange

— Jørgen, beboere på Langholt

— Jørgen, beboere på Langholt

“Jeg synes, det er et fint sted. Personalet passer på os og kender os godt. Jeg har købt min egen spillemaskine. Den sparede jeg sammen til. Det er med Hugo. Den er jeg glad for. Personalet hjalp mig med at spare sammen. Næste gang skal jeg have en computer.”

    Kontakt os her

    Eller brug vores kontaktformular