Naturdannelse

Overordnet indsats

At udvikle beboerens kompetencer ved brug af naturen som læringsmiljø.

Beskrivelse af indsatsen

Langholt er omgivet af skøn natur, strand, skov og eng som er inden for gå/cykle afsted.

Langholt prioriterer at bruge naturen, som er lige uden foran døren i dagsbeskæftigelsen og i aktiviteter i botilbuds afdelingerne.

Den enkelte beboer lærer at få de bedste forudsætninger for at kunne begå sig i naturen.

Ydermere bruges naturen som læringsrum for andre indsatsmål.

Mulige aktiviteter/handlinger
under indsatsen

Gåtur i naturen, sanketure, sove i shelter, sanseintegration, lave mad på bål, badeture.

Formål (pædagogisk/teoretisk og sammenholdt med værdierne)

At skabe en aktivitet der er tilpasset den enkles niveau, så den enkle øger deres begreber og forståelse for naturen (ZNU).

Den enkel beboer vil tilegne sig viden og færdigheder til at kunne være så selvstændig som muligt i naturen.

Den enkelte beboer vil kunne udnytte den low asasoul effekt, naturen også kan give.
Undersøgelser viser, at ophold i naturen, eller bare det, at vi kan se natur, betyder, at der sker noget med os både fysisk og psykisk.

Vi kan opleve:
• Mindre af stress-hormonet kortisol i blodet
• Ændret hjerterytme
• Lavere blodtryk
• Stærkere immunsystem
• Højere aktivitet af de såkaldte alfa-hjernebølger, som associeres med øget serotonin.

Personalets opgave

Det er personalets opgave at afdække hvilke behov og færdigheder den enkelte beboer har i naturen.

Dette gøres via samtaler, ved handleplansmøder, samt dialog med visitator for den anbringende kommune når indsatser sættes.

Det er personalets opgave, at justerer behovet for støtte undervejs i samarbejde og dialog med beboer, kollegaer og myndighed.

Ud fra personalets kendskab til den enkelte beboers viden og færdigheder tilpasses aktiviteter.

Dette er for at sikre at beboeren udfordres og derved opnår læring og succes, som giver dem øget livskvalitet (ZNU).

Personalet videns deler med hinanden for at optimerer kendskabet til den enkelte beboer.

Det er personalets ansvar at dokumentere aktiviteterne.