Oplysningspligt

 

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Langholt ApS

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrerer dit ophold i Langholt

Den dataansvarlige er:

Casper Valeur
Grønsundsvej 219
54447212
langholt@langholt.com

Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Langholt har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Langholt videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 6-12 mdr.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Langholt behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrerer dit ophold i Langholt og leve op til de forpligtelser som Langholt er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold i Langholt må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Langholt behandling af dine personoplysninger ukorrekte.